8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 91 PM10 II 2018-10-23 10时
2 大同 82 PM10 II 2018-10-23 10时
3 阳泉 65 PM10 II 2018-10-23 10时
4 长治 93 PM10 II 2018-10-23 10时
5 晋城 101 PM10 III 2018-10-23 10时
6 朔州 115 PM2.5 III 2018-10-23 10时
7 晋中 70 PM10 II 2018-10-23 10时
8 运城 123 PM2.5 III 2018-10-23 10时
9 忻州 62 PM10 II 2018-10-23 10时
10 临汾 80 PM10 II 2018-10-23 10时
11 吕梁 62 PM10 II 2018-10-23 10时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 115 PM10 III 2018-10-22
2 大同 81 PM10 II 2018-10-22
3 阳泉 90 PM2.5 II 2018-10-22
4 长治 92 PM2.5 II 2018-10-22
5 晋城 98 PM2.5 II 2018-10-22
6 朔州 69 PM10 II 2018-10-22
7 晋中 99 PM2.5 II 2018-10-22
8 运城 74 PM10 II 2018-10-22
9 忻州 71 PM10 II 2018-10-22
10 临汾 180 PM2.5 IV 2018-10-22
11 吕梁 66 PM10 II 2018-10-22
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  

山西省各站点空气质量   (2018-10-23 10时)

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰 太原 PM10 53 II 18 56 17 32 0.8 35
尖草坪 太原 PM10 90 II 27 129 26 71 1.3 14
金胜 太原 PM10 110 III 51 170 23 67 1.7 15
南寨 太原 PM10 99 II 44 148 32 54 1.2 21
桃园 太原 PM10 70 II 31 90 34 67 1.4 21
坞城 太原 PM10 85 II 38 119 42 57 1.1 20
小店 太原 PM10 95 II 41 140 44 59 1.2 21
晋源 太原 PM10 88 II 55 126 30 66 1.6 19
果树场 大同 PM2.5 104 III 78 154 67 40 1.2 25
云冈宾馆 大同 PM10 75 II 43 99 39 36 2.0 15
大同大学 大同 PM10 82 II 40 113 46 61 1.5 16
安家小村 大同 PM10 77 II 31 104 51 43 2.9 34
教育学院 大同 PM10 99 II 38 148 33 36 1.3 22
供排水公司 大同 PM2.5 77 II 56 101 43 58 3.4 16
市中心 阳泉 PM10 60 II 24 69 39 43 0.7 38
赛鱼 阳泉 PM10 52 II 21 54 46 34 0.7 48
南庄 阳泉 PM10 68 II 23 86 29 46 0.8 29
白羊墅 阳泉 PM10 124 III 47 197 27 52 0.8 35
平坦 阳泉 46 I 26 46 20 41 0.6 37
大阳泉 阳泉 31 I 17 31 22 10 0.4 66
清华站 长治 PM10 87 II 50 124 18 60 1.5 37
监测站 长治 PM10 92 II 54 134 18 60 1.4 24
审计局 长治 PM10 88 II 52 126 18 50 1.1 31
长治八中 长治 PM10 130 III 54 209 16 58 1.2 22
德盛苑 长治 PM10 65 II 44 80 24 32 3.6 53
白马寺 晋城 PM10 79 II 40 107 31 38 2.1 49
自来水公司 晋城 PM10 96 II 54 141 40 49 2.7 32
白云商贸 晋城 PM10 121 III 68 191 38 49 2.1 37
市环保局 晋城 PM10 92 II 48 133 41 52 3.0 31
技术学院 晋城 PM10 94 II 60 137 46 46 2.6 29
泽州一中 晋城 PM10 103 III 57 155 39 58 3.2 34
平朔 朔州 PM2.5 97 II 72 141 30 45 1.0 29
朔唯 朔州 PM10 128 III 79 206 40 52 0.8 26
区政府 朔州 PM2.5 130 III 99 178 44 45 1.1 39
市环保局 朔州 PM2.5 149 III 114 189 36 41 1.0 46
市二中 朔州 PM2.5 98 II 73 143 30 48 0.7 38
锦纶小区 晋中 PM10 72 II 24 93 52 51 1.2 31
南都小区 晋中 PM10 68 II 29 86 68 50 1.3 31
榆次区政府 晋中 PM10 70 II 29 89 18
榆次三中 晋中 PM10 71 II 29 92 65 50 1.2 22
运城中学 运城 PM2.5 117 III 88 132 33 45 4.5 30
禹都开发区 运城 PM2.5 120 III 91 22 38 2.6 45
地区技校 运城 PM2.5 112 III 84 136 37 48 2.9 36
空港新区 运城 PM10 130 III 87 210 33 45 3.8 41
外滩首府 运城 PM2.5 149 III 114 171 22 39 3.5 29
机引 忻州 PM10 70 II 44 89 34 52 1.0 27
开发区 忻州 PM10 62 II 23 74 40 49 0.6 19
会展中心 忻州 PM10 53 II 25 56 36 39 0.7 31
临钢医院 临汾 PM10 69 II 33 87 21 29 1.5 44
技工学校 临汾 PM10 81 II 50 111 26 39 1.4 27
工商学校 临汾 PM10 74 II 42 98 25 34 1.6 41
市委 临汾 PM10 81 II 42 111 27 43 1.2 24
南机场 临汾 PM10 92 II 54 133 17 42 1.5 32
唐尧大酒店 临汾 PM10 83 II 46 116 37 42 1.4 24
环保局 吕梁 PM10 60 II 18 70 19 28 0.5 13
自来水公司 吕梁 PM10 64 II 22 78 23 47 0.8 15
马茂庄小学 吕梁 PM10 60 II 26 70 28 32 0.8 14