8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 50 I 2018-08-19 15时
2 大同 42 I 2018-08-19 15时
3 阳泉 22 I 2018-08-19 15时
4 长治 22 I 2018-08-19 15时
5 晋城 24 I 2018-08-19 15时
6 朔州 36 I 2018-08-19 15时
7 晋中 24 I 2018-08-19 15时
8 运城 72 O3 II 2018-08-19 15时
9 忻州 45 I 2018-08-19 15时
10 临汾 75 O3 II 2018-08-19 15时
11 吕梁 30 I 2018-08-19 15时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 77 O3-8h II 2018-08-18
2 大同 61 O3-8h II 2018-08-18
3 阳泉 121 O3-8h III 2018-08-18
4 长治 90 O3-8h II 2018-08-18
5 晋城 69 O3-8h II 2018-08-18
6 朔州 58 O3-8h II 2018-08-18
7 晋中 103 O3-8h III 2018-08-18
8 运城 121 O3-8h III 2018-08-18
9 忻州 69 O3-8h II 2018-08-18
10 临汾 122 O3-8h III 2018-08-18
11 吕梁 53 PM10 II 2018-08-18
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  

山西省各站点空气质量   (2018-08-19 15时)

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰 太原 8 7 0.8 92
尖草坪 太原 46 I 46 5 23 0.7 72
金胜 太原 PM10 60 II 70 9 38 0.9 64
南寨 太原 25 I 11 8 5 0.7 79
桃园 太原 4 22 0.7 79
坞城 太原 50 I 50 2 9 0.6 78
小店 太原 24 I 24 5 9 0.6 76
晋源 太原 PM10 54 II 19 58 10 28 0.8 73
果树场 大同 41 I 13 23 10 3 0.7 130
云冈宾馆 大同 38 I 13 36 8 12 0.9 120
大同大学 大同 41 I 19 41 9 7 0.6 128
安家小村 大同 44 I 16 33 13 7 0.7 138
教育学院 大同 44 I 13 34 8 8 0.6 138
供排水公司 大同 43 I 8 28 12 14 0.7 135
市中心 阳泉 33 I 23 29 2 23 0.9 61
赛鱼 阳泉 23 I 9 23 7 15 0.9 65
南庄 阳泉 27 I 12 27 5 16 0.6 63
白羊墅 阳泉 22 I 15 20 5 13 1.0 70
平坦 阳泉 20 I 11 13 5 8 0.8 61
大阳泉 阳泉 23 I 15 20 1 9 0.7 72
清华站 长治 7 2 0.4 51
监测站 长治 19 I 5 15 8 2 0.5 58
审计局 长治 PM10 53 II 5 55 8 3 0.7 68
长治八中 长治 19 I 5 10 8 7 0.7 59
德盛苑 长治 19 I 5 10 5 5 0.6 58
白马寺 晋城 26 I 0 26 15 4 0.7 75
自来水公司 晋城 25 I 5 10 9 5 0.5 80
白云商贸 晋城 27 I 2 27 10 7 0.6 74
市环保局 晋城 34 I 6 34 4 5 0.3 78
技术学院 晋城 25 I 1 25 11 8 0.3 70
泽州一中 晋城 25 I 2 21 5 7 0.9 80
平朔 朔州 49 I 18 49 9 5 0.9 95
朔唯 朔州 37 I 12 37 8 5 0.8 90
区政府 朔州 40 I 28 28 15 5 0.9 91
市环保局 朔州 38 I 22 38 14 10 1.0 99
市二中 朔州 33 I 14 28 11 5 1.1 104
锦纶小区 晋中 25 I 12 12 7 12 1.0 79
南都小区 晋中 24 I 8 3 11 0.6 76
榆次区政府 晋中 22 I 15 3 11 0.6 69
榆次三中 晋中 23 I 10 14 5 14 0.8 73
运城中学 运城 O3 72 II 25 35 29 3 1.0 177
禹都开发区 运城 O3 72 II 16 41 26 5 0.7 177
地区技校 运城 O3 73 II 6 37 22 8 0.9 178
空港新区 运城 O3 89 II 28 42 24 10 1.1 191
外滩首府 运城 O3 54 II 10 18 20 3 1.1 163
机引 忻州 44 I 16 44 14 11 0.6 96
开发区 忻州 PM10 55 II 26 59 17 14 0.7 95
会展中心 忻州 34 I 19 32 12 11 0.9 108
临钢医院 临汾 O3 87 II 24 50 8 8 0.7 189
技工学校 临汾 O3 83 II 24 41 11 11 0.8 186
工商学校 临汾 O3 54 II 10 32 10 9 0.6 163
市委 临汾 O3 72 II 24 35 11 4 0.7 177
南机场 临汾 O3 83 II 4 48 14 2 1.0 186
唐尧大酒店 临汾 O3 78 II 12 31 14 7 1.0 182
环保局 吕梁 29 I 5 8 9 7 0.7 90
自来水公司 吕梁 42 I 29 9 7 0.7 91
马茂庄小学 吕梁 43 I 30 14 9 0.7 90