8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 156 PM2.5 IV 2018-12-13 20时
2 大同 89 PM10 II 2018-12-13 20时
3 阳泉 79 PM10 II 2018-12-13 20时
4 长治 77 PM10 II 2018-12-13 20时
5 晋城 90 PM2.5 II 2018-12-13 20时
6 朔州 134 PM2.5 III 2018-12-13 20时
7 晋中 133 PM2.5 III 2018-12-13 20时
8 运城 119 PM2.5 III 2018-12-13 20时
9 忻州 81 PM10 II 2018-12-13 20时
10 临汾 162 PM2.5 IV 2018-12-13 20时
11 吕梁 106 PM10 III 2018-12-13 20时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 98 PM10 II 2018-12-12
2 大同 76 PM10 II 2018-12-12
3 阳泉 97 PM2.5 II 2018-12-12
4 长治 64 PM10 II 2018-12-12
5 晋城 63 NO2 II 2018-12-12
6 朔州 110 PM10 III 2018-12-12
7 晋中 113 PM2.5 III 2018-12-12
8 运城 140 PM2.5 III 2018-12-12
9 忻州 107 PM2.5 III 2018-12-12
10 临汾 100 PM2.5 II 2018-12-12
11 吕梁 75 PM10 II 2018-12-12
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  

山西省各站点空气质量   (2018-12-13 20时)

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰 太原 PM10 60 II 22 69 15 40 0.8 25
尖草坪 太原 PM10 174 IV 116 297 68 107 2.8 5
金胜 太原 PM10 195 IV 136 340 107 98 3.4 2
南寨 太原 PM10 85 II 56 120 31 76 1.0 4
桃园 太原 PM2.5 135 III 103 185 79 109 2.2 12
坞城 太原 PM10 149 III 108 247 97 105 2.3 14
小店 太原 PM2.5 170 IV 129 270 139 104 2.8 6
晋源 太原 PM2.5 260 V 210 322 121 114 4.1 8
巨轮 太原 PM10 134 III 92 217 45 98 2.4 4
果树场 大同 PM10 123 III 81 195 68 48 2.2 10
云冈宾馆 大同 PM10 74 II 44 98 68 54 2.3 7
大同大学 大同 PM10 85 II 40 120 48 82 1.2 2
安家小村 大同 PM2.5 72 II 52 89 86 70 1.6 2
教育学院 大同 PM10 115 III 40 179 121 43 2.9 11
供排水公司 大同 PM2.5 153 IV 117 152 139 64 3.3 8
市中心 阳泉 PM10 78 II 50 106 32 73 1.2 12
赛鱼 阳泉 PM10 77 II 47 104 36 53 0.9 18
南庄 阳泉 PM2.5 105 III 79 142 50 65 1.3
白羊墅 阳泉 PM10 82 II 49 114 60 60 1.3 6
平坦 阳泉 PM2.5 83 II 61 102 45 56 1.0 24
大阳泉 阳泉 PM2.5 79 II 58 81 31 63 1.0 16
清华站 长治 PM2.5 79 II 58 103 48 63 1.5 14
监测站 长治 PM2.5 73 II 53 94 44 57 2.3 17
审计局 长治 PM2.5 82 II 60 102 80 86 2.0 12
长治八中 长治 PM10 98 II 63 145 80 59 2.0 11
德盛苑 长治 PM10 62 II 40 74 44 47 1.6 14
白马寺 晋城 PM2.5 98 II 73 131 31 68 1.4 17
自来水公司 晋城 PM10 85 II 58 120 38 75 2.0 19
白云商贸 晋城 PM10 94 II 66 137 38 74 1.1 16
市环保局 晋城 PM2.5 95 II 71 104 40 75 1.7 10
技术学院 晋城 PM2.5 93 II 69 132 46 73 1.7 15
泽州一中 晋城 PM2.5 98 II 73 128 33 70 3.9 15
平朔 朔州 PM2.5 122 III 92 125 121 59 8
朔唯 朔州 PM2.5 108 III 81 95 112 72 1.5 6
区政府 朔州 PM2.5 143 III 109 179 141 71 2.0 15
市环保局 朔州 PM2.5 205 V 155 250 156 67 2.1 7
市二中 朔州 PM10 133 III 73 215 170 75 2.1 23
锦纶小区 晋中 PM10 133 III 94 216 78 78 1.9 2
南都小区 晋中 PM2.5 145 III 111 180 59 90 2.7 6
榆次区政府 晋中 PM2.5 124 III 94 193 100 80 2.7 8
榆次三中 晋中 PM2.5 137 III 104 172 90 91 2.6 5
运城中学 运城 PM2.5 109 III 82 132 67 60 1.5
禹都开发区 运城 PM10 124 III 93 198 78 83 1.8 14
地区技校 运城 PM2.5 122 III 92 147 87 106 2.0 13
空港新区 运城 PM2.5 123 III 93 155 99 90 4.1 4
外滩首府 运城 PM2.5 122 III 92 121 56 68 1.9 19
机引 忻州 PM10 96 II 59 141 45 79 1.8 8
开发区 忻州 PM2.5 94 II 70 109 56 76 1.6 9
会展中心 忻州 PM10 68 II 47 86 37 59 1.2 4
临钢医院 临汾 PM2.5 173 IV 131 206 86 86 3.0 6
技工学校 临汾 PM2.5 149 III 114 190 81 90 3.3 12
工商学校 临汾 PM2.5 156 IV 119 178 138 95 3.3 4
市委 临汾 PM2.5 138 III 105 154 86 102 2.9 8
尧庙镇 临汾 PM2.5 210 V 160 200 88 84 3.0 7
唐尧大酒店(启用161122) 临汾 PM2.5 145 III 111 170 101 90 2.8 6
环保局 吕梁 PM10 114 III 68 178 138 61 2.0 8
自来水公司 吕梁 PM10,PM2.5 109 III 82 168 114 70 1.7 5
马茂庄小学 吕梁 PM10 93 II 68 136 148 49 1.8 15